Cashper

Title

Vælg beløb
Kr.   100
Kr. 3.000
Kr. 20.000
Løbetid
3 måneder
6 måneder
Ydelse
Kr.  
Valgte beløb 100 Rente 0,58
Tilbagebetalingsbeløb
Forfaldsdato 01-01-0000 ÅOP 15%

Klager

I overensstemmelse med Novum Bank Limited’s klageprocedure skal enhver klage, som en person har vedrørende et produkt eller en tjenesteydelse fra Novum Bank Ltd, rettes ved at ringe til os på (+45) 78 729257, eller skriftligt af den pågældende person til Novum Bank Limited, enten ved at sende en e-mail til: complaints@cashper.dk eller pr. brev til:

Novum Bank Limited
The Emporium
C De Brocktorff Street
Msida, MSD 1421
Malta

Enhver skriftlig klage skal klart angive dine oplysninger (identitet og kontaktoplysninger) og angive de kendsgerninger og omstændigheder, som klagen er baseret på.

Banken sender kunden en skriftlig kvittering for modtagelsen af klagen inden for to (2) arbejdsdage fra dagen efter, at banken har modtaget klagen. Banken bekræfter hermed, at alle nødvendige foranstaltninger vil blive truffet for at løse klagen inden for femten (15) arbejdsdage. Hvis dette ikke er muligt, vil banken underrette kunden herom og give ham/hende en angivelse af, hvornår klagen forventes at være afsluttet.

Hvis kunden ikke er tilfreds med vores tilbagemelding, kan han eller hun gøre indsigelse mod afgørelsen ved at igen at skrive til Novum Bank Ltd. med angivelse af indsigelsen og de(n) nye oplysninger, der skal vurderes.

Hvis kunden desuden skulle være utilfreds med den måde, hvorpå vi har behandlet din klage, kan du rette din klage/klager skriftligt til:

Officer of the Arbiter for Financial Services
N/S in Regional Road
Msida MSD1920, Malta

eller ved at følge den procedure, der er beskrevet under https://financialarbiter.org.mt/content/step-1-complain-your-provider"

Den danske: Forbrugerombudsmanden

Kunden har også muligheden for at henvende sig til den danske forbrugerombudsmand, hvis kunden ikke er tilfreds med Novums behandling af sagen. Forbrugerombudsmanden kan kontaktes her: https://www.forbrugerombudsmanden.dk

eller via brev, til:

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens vej 35,
2500 Valby.

Kunden har også mulighed for at få sin klage behandlet på Europa-Kommissionens onlineplatform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN