cashper.dk

Fortrydelsesret

Kunden har ret til at fortryde låneaftalen uden at oplyse grunden hertil inden for 14 kalenderdage fra den dato, hvor kunden accepterer aftalevilkårene for låneaftalen. Kunden kan gøre brug af denne ret ved at sende en kortfattet meddelelse til Novum via e-mail eller pr. post (i hvert tilfælde som angivet i pkt. 4.2.) med angivelse af kundens identificerende oplysninger og ønsket om at fortryde låneaftalen. Kunden kan til dette formål anvende den relevante formular på hjemmesiden: Fortrydelsesformular.

Hvis kunden på tidspunktet for fortrydelsen har eventuelle ubetalte lånebeløb, skal kunden straks betale alle skyldige beløb, dog senest tredive (30) kalenderdage fra den dato, hvor Novum har modtaget fortrydelsesmeddelelsen.

Rettigheder